Elinkeinopolitiikan uudistaminen

Hämeenkyrön kunta pyytää lausuntoanne koskien kunnan elinkeinopolitiikan uudistamista. Alla linkki lausuntopyyntöön.

Tavoitteena toimivammat elinkeinopalvelut

Yrittäjille suunnattujen kyselyiden perusteella on tullut tarve arvioida sekä yhtiömuotoista että kuntamuotoista organisointia. Elinkeinopolitiikalla pitää olla mahdollisimman suuri mahdollisuus olla mukana kaikessa maankäytön suunnittelussa, infran toteuttamisessa, kunnan markkinoinnissa, yritysneuvotteluissa ja tonttien myynnissä. Tavoitteena on mahdollisimman selkeä yhden luukun toimintamalli.

Tällä hetkellä Hämeenkyrön Yrityspalvelu Oy:n henkilökunnalla on vain yleisen elinkeinopolitiikan edistämisen ja markkinoinnin rooli, mutta kun aletaan puhua kaavoitukseen, rakentamiseen tai tontinmyyntiin liittyvistä asioista, toimivalta on kunnan henkilökunnalla. Yrityspalvelut voidaan sijoittaa joko kunnan keskushallinnon yhteyteen tai elinympäristöjen palvelualueelle, joka olisi yrittäjille annettavan palvelun kannalta selkeämpi. Päätöksenteossa yrityspalvelut olisivat suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa, samaan tapaan kuin kaavoituskin, vaikka sijoituspaikka olisi elinympäristöpalveluissa.

Uudistuksen toteutustapa

A. Toiminnallinen uudistus
Toiminnallinen uudistus tarkoittaa sellaista ensimmäisten toimintatapojen muutosta, joka voidaan tehdä, vaikka organisaatioiden muutoksia ei olisi vielä tehty. Tähän vaiheeseen päästäisiin uuden valtuustokauden alkaessa elokuun alusta alkaen samalla kun tekninen palvelualue muuttuu elinympäristöpalvelujen palvelualueeksi. Tässä yhteydessä voisi esimerkiksi aloittaa uusi elpo. Toiminnalliset muutokset on tarkoitus aloittaa nopeammin kuin lopulliset hallinnolliset muutokset.

B. Rakenteellinen uudistus
Rakenteellinen uudistus tarkoittaa sitä vaihetta, jolloin edellisen lisäksi on otettu käyttöön uusi organisaatiorakenne, talousarviorakenteen muutokset ja uudet toimintavaltuudet. Muutos pääsee toteutumaan täysipainoisesti. Tähän vaiheeseen pääseminen edellyttää kaikkien yksityiskohtien valmistelua ja valtuustotasoisia päätöksiä. Luontevin ajankohta tälle on vuodenvaihde 2021/2022. Tämän vaiheen toteutus vaatii vielä valmistelua ja yrityksiltä saatavien näkemysten huomioonottamista

Koko tiedote on luettavissa: