Vammaisten palvelut

Vammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille suunnattu työ -ja päivätoiminta toimii itsenäisen elämän tukena ja vahvistaa sosiaalista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Palveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain ja vammaispalvelulain nojalla.

Työtoiminta

Hämeenkyrön Työpajan Työvalmennus Pyörre järjestää työtoimintaa osatyökykyisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Pyörteessä järjestetään osallisuutta tukevaa ja toimintakykyä ylläpitävää ryhmä- ja yksilövalmennusta sekä vahvistetaan työelämävalmiuksia.

Pähkinäpolun päivätoiminta

Pähkinäpolun päivätoimintayksikkö tarjoaa päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille, joilla vamman tai toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan.

Päivätoiminnassa tarjotaan laadukasta, mielekästä ja virikkeellistä toimintaa, jossa painopisteinä ovat esimerkiksi musiikki, luonto, liikunnallisuus ja digitaalisten välineiden hyödyntäminen. Tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen, asiakkaan osallisuus ja aikuisuuden tukeminen.

Pähkinäpolun päivätoiminta

Kivimäentie 12, 39200 Kyröskoski

Ota yhteyttä

ohjaajat

Pähkinäpolun päivätoiminta

050 310 0660

palveluohjaaja, kehitysvammapalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaa on mahdollista järjestää silloin, kun henkilö ei pysty vaikeavammaisuutensa vuoksi osallistumaan työtoimintaan ja tarvitsee mielekästä tekemistä arkeensa. Vaikeavammaisten päivätoiminta on tarkoitettu työikäisille henkilöille. Vaikeavammaisten päivätoimintaa järjestetään ostopalveluna eri palveluntuottajien ylläpitämissä yksiköissä.

Ota yhteyttä

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Piia Rättäri

041 731 3299