Vammaisten palvelut

Asumispalveluita järjestetään vammaiselle henkilölle hänen välttämättömän palvelutarpeensa mukaisesti. Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asumisen tukea omaan asuntoon sekä palveluasumista ja tehostettua palveluasumista palvelutalossa tai asumisyksikössä sijaitsevaan asuntoon. Vaikeavammaisille henkilöille voidaan järjestää palveluasumisen palvelua omaan kotiin tai palvelutalossa sijaitsevaan asuntoon vammaispalvelulain nojalla. Asumispalveluita on mahdollista järjestää myös perhehoidon avulla.

Tuetun asumisen palvelua voidaan järjestää itsenäisesti omassa kodissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille. Palvelu tarkoittaa omaan kotiin annettavaa asumisen ohjausta ja tukea. Asumisen ohjaus sisältää esimerkiksi kodinhoidollisissa tehtävissä ja henkilökohtaisen hygienian hoidossa ohjaamista, avustusta lääkehoidon toteuttamisessa sekä arkielämän ratkaisuissa ohjaamista ja tukemista. Tuettuun asumiseen liittyvää asumisen ohjausta järjestetään pääsääntöisesti Jaakonkodin asumisyksikön henkilökunnan toimesta.   

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen tarkoittaa asumista palvelutalossa tai asumisyksikössä, jossa henkilökunnan tarjoamaa apua ja tukea on mahdollista saada kaikkina muina aikoina paitsi yöaikaan.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asumista yksikössä, jossa henkilökunta on paikalla ja avustusta on saatavilla kellon ympäri. Asiakas asuu palvelutalossa tai asumisyksikössä omassa vuokra-asunnossaan ja maksaa asumisestaan vuokran, ateriakustannukset ja mahdollisen ylläpitomaksun.

Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omissa kehitysvammaisten asumisyksiköissä, jotka ovat Jaakonkodin asumisyksikkö ja Tunturin ryhmäkoti. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään myös ostopalveluna eri palveluntuottajien palvelutaloissa.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen voi tarkoittaa myös sitä, että vaikeavammaiselle henkilölle järjestetään palveluasuminen omaan kotiin esimerkiksi omaishoidon tuen ja henkilökohtaisen avun turvin.

Jaakonkodin asumisyksikkö

Jaakonkodin asumisyksikkö on kunnan oma 8-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö Kyröskoskella. Jaakonkodissa asukkaat saavat tukea tai ohjausta päivittäisissä toiminnoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ravitsemuksessa, asioinneissa sekä kodinhoidollisissa tehtävissä. Lisäksi Jaakonkodissa tarjotaan ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, toimintakyvyn ylläpitämisen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Jaakonkodissa tuetaan ja vahvistetaan asiakkaiden yksilöllistä toimintakykyä, voimavaroja, omatoimisuutta sekä hyvää elämää. Asukkaita tuetaan ja kannustetaan itsenäisessä päätöksenteossa. Jaakonkodissa eletään kodinomaista arkea, jota rytmittävät työ- tai päivätoiminnassa käynti, harrastukset, erilaiset tapahtumat ja vuodenkierron juhlat. Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kodin askareisiin ja pitävät yhdessä yhteisestä kodista huolta. Tavoitteena on asukkaiden persoonallinen ja oman näköinen elämä.

Jaakonkodin asumisyksikkö

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Jaakonkoti

Alasentie 13, 39200 Kyröskoski

Ota yhteyttä

ohjaajat

Jaakonkodin asumisyksikkö

040 133 0420

Tunturin ryhmäkoti

Tunturin ryhmäkoti on kunnan oma 15-paikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö Kyröskoskella. Tunturissa asukkaat saavat ohjausta tai apua päivittäisissä toiminnoissa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ravitsemuksessa, asioinneissa sekä kodinhoidollisissa tehtävissä. Lisäksi Tunturissa tarjotaan ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, toimintakyvyn ylläpitämisen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Tunturissa tuetaan ja vahvistetaan asiakkaiden yksilöllistä toimintakykyä, voimavaroja, omatoimisuutta sekä hyvää elämää. Asukkaita tuetaan ja kannustetaan myös itsenäisessä päätöksenteossa. Tunturissa eletään kodinomaista arkea, jota rytmittävät päivätoiminnassa käynti, vapaa-ajan toiminnot, erilaiset tapahtumat ja vuodenkierron juhlat. Asukkaat osallistuvat omien kykyjensä mukaan kodin askareisiin. Tavoitteena on asukkaiden persoonallinen ja oman näköinen elämä.

Kehitysvammaisten ryhmäkoti Tunturi

Pohjantähdentie 12, 39200 Kyröskoski

Ota yhteyttä

ohjaajat

Tunturin ryhmäkoti

044 486 0033

Perhehoito

Perhehoito on yksi vaihtoehto asumispalvelujen järjestämiseen ja se soveltuu palveluna kaikenikäisille henkilöille. Perhehoidossa asiakas muuttaa perhehoitajan kotiin asumaan. Perhehoito tarjoaa kodinomaisen asumisympäristön lisäksi pysyviä ihmissuhteita ja yksilöllistä hoivaa sekä huolenpitoa. Perhehoidossa on mahdollisuus osallistua perheen arkeen.

Perhekotien toiminta on valvottua ja se perustuu perhehoitolakiin. Perhehoitajat valmennetaan tehtäväänsä ja heille järjestetään koulutusta sekä muuta tukea.

Pirkanmaalla toimii maakunnallinen perhehoidon yksikkö, joka tukee kuntia ja perhehoitajia perhehoidon järjestämisessä.

Yhteystiedot

palveluvastaava, vammaispalveluiden asumisyksiköt Jaakonkoti ja Tunturi

Miia Reijomaa

040 133 0438

palveluohjaaja, kehitysvammapalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Piia Rättäri

041 731 3299

vammaispalveluiden päällikkö

Leena Kyröjoki

050 401 0210