Vammaisten palvelut

Tarjoamme palveluita eri tavoilla vammaisille kuntalaisille. Tavoitteena on mahdollistaa mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä sekä tukea mahdollisimman omatoimista suoriutumista. Vammaisten kuntalaisten käytettävissä ovat kunnan yleiset kaikille tarkoitetut palvelut, kuten kotihoidon palvelut.

Vammaisten erityispalveluja järjestetään yleisten palvelujen lisäksi kattamaan vammasta aiheutuvaa palvelujen tarvetta. Vammaisten erityispalvelut järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan. Vammaisten palveluissa järjestetään myös alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki.

Palveluohjaus ja sosiaalityö

Vammaispalvelujen palveluohjaaja tukee ja avustaa asiakkaita sekä heidän lähiverkostoaan palvelujen suunnittelussa ja hankkimisessa. Palveluohjaaja laatii kehitysvammaisille asiakkaille palvelusuunnitelman. Palveluohjaaja hoitaa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palvelut.

Vammaispalvelujen päällikkö hoitaa vammaisten palvelujen sosiaalityöntekijän tehtävät. Lisäksi hänelle kuuluvat mm. vammaispalvelujen ostopalvelut ja hallinnolliset tehtävät.

Ota yhteyttä

vammaispalveluiden päällikkö

Leena Kyröjoki

050 401 0210

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413