Vammaisten palvelut

Tarjoamme palveluita eri tavoilla vammaisille kuntalaisille. Tavoitteena on mahdollistaa mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä sekä tukea mahdollisimman omatoimista suoriutumista. Vammaisten kuntalaisten käytettävissä ovat kunnan yleiset kaikille tarkoitetut palvelut, kuten kotihoidon palvelut.

Vammaisten erityispalveluja järjestetään yleisten palvelujen lisäksi kattamaan vammasta aiheutuvaa palvelujen tarvetta. Vammaisten erityispalvelut järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan. Vammaisten palveluissa järjestetään myös alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki.

Palveluohjaus ja sosiaalityö

Vammaispalvelujen palveluohjaajat vastaavat palveluihin liittyvästä neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinnista ja palveluiden suunnittelusta. Palveluohjaajat tekevät vammaispalveluihin liittyviä päätöksiä sekä vastaavat alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluista.

Vammaispalvelujen päällikkö vastaa hallinnollisista tehtävistä ja asumiseen liittyvistä ostopalveluista. Hän osallistuu tarpeen mukaan asiakastyöhön ja päätöksentekoon sosiaalityöntekijän tehtävässä. 

Ota yhteyttä

palveluohjaaja, vammaispalvelut

Piia Rättäri

041 731 3299

palveluohjaaja, kehitysvammapalvelut

Kaija Uusitalo

050 373 0413

vammaispalveluiden päällikkö

Leena Kyröjoki

050 401 0210