Terveyspalvelut

Kuntoutus- ja terapiapalveluita ovat fysioterapia, lääkinnällinen kuntoutus, toimintaterapia ja puheterapia. Niiden avulla voit saada tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehitykseen.

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on edistää terveyttä, toimintakykyä ja liikkumista ja kuntouttaa tuki- ja liikuntaelinsairaita. Menetelminä ovat ohjaus, neuvonta ja terapeuttinen harjoittelu, joiden avulla voit aktiivisesti mahdollistaa kuntoutumistasi. Hämeenkyrön kuntoutuspalveluissa fysioterapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäkäynnein.

Fysioterapeutin yksilölliselle ohjauskäynnille ohjaudut sairaanhoitajan, terveyskeskuslääkärin- tai erikoissairaanhoidon lähetteellä. Yksityislääkärin lähetteellä kuntoutusta ei voida toteuttaa.

Fysioterapeutin alaselän suoravastaanotolle halutessasi soita hoitajan ja lääkärin neuvonta- ja ajanvarausnumeroon. Sairaanhoitaja tekee arvion, jonka perusteella sinut voidaan ohjata fysioterapeutille suoraan ilman lääkärikäyntiä.  

Fysioterapeutin suoravastaanoton ajanvaraus

neuvonta ja ajanvaraus

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

03 565 23500

Aikuiset, tekonivelkuntoutujat, ryhmät, avh-yhdyshenkilö

fysioterapeutti

Anita Aura

050 322 5864

Aikuiset, ikäihmiset, opiskelijat, ryhmät

fysioterapeutti

Mari Kulmala

050 322 5885

Äidit, lapset, koululaiset, lääkinnällinen kuntoutus- ja veteraaniyhdyshenkilö

fysioterapeutti

Merja Peltola

050 322 5826

Ryhmätoiminta

Ryhmiin ohjaudutaan fysioterapeutin/lääkärin arvion kautta. Ryhmät ovat maksuttomia.

  • tuki- ja liikuntaelinsairaat kuntoutujat
  • pitkäaikais- ja neurologiset kuntoutujat

Apuvälinearviot

Toimintakyvyn ja liikkumisen heikentyessä on mahdollista saada apuvälineitä lainaksi. Apuvälineen tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Apuvälinearviot

kuntohoitaja

Maija Salomäki

050 322 5879

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja sitä myönnetään sairauden tai vamman vuoksi tai välttämätöntä kuntoutusta tarvitsevalle. Lääkinnällisen kuntoutuksen kautta myönnetään henkilökohtaisia apuvälineitä tai apuvälineitä pitkäaikaiseen käyttöön.

Lääkäri tekee kuntoutussuunnitelman, joka käsitellään kuntoutustyöryhmässä. Päätöksen tekee ylilääkäri ja saat tiedon päätöksestä maksusitoumuksella. Jälkikäteen maksusitoumuksia ei kirjoiteta.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet

Rintamaveteraanien kuntoutusta saa henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Suosituksen veteraanikuntoutukseen voi tehdä terveyskeskus- tai yksityislääkäri.

Ota yhteyttä

fysioterapeutti

Merja Peltola

050 322 5826

Toimintaterapia

Toimintaterapian avulla tuetaan lapsen toimintakykyä arjessa ja tarvittaessa lapsen taitoja ja valmiuksien kehittymistä. Toimintaterapeuttisessa arvioinnissa lapsen valmiuksia ja taitoja arvioidaan seuraavilla osa-alueilla:

  • hieno- ja visioomotoriikka 
  • karkeamotoriikka
  • näönvarainen hahmottaminen
  • tarkkaavuus ja toiminnanohjaus
  • aistitiedon käsittely
  • vuorovaikutus ja leikki.

Terapia toteutetaan vastaanotolla, päiväkodissa, koulussa ja tarvittaessa lapsen kotona. Toimintaterapia perustuu paljolti lapsen lähiympäristön ohjaukseen.

Toimintaterapiaan hakeudutaan esimerkiksi lääkärin, neuvolan tai kouluterveydenhoitajan lähetteellä.

Ota yhteyttä

toimintaterapeutti

Hanna Sourala

044 486 0019

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on tukea kielellistä kehitystä vahvistamalla kielellisiä perustaitoja. Puheterapiaan tullaan useimmiten neuvolan tai päiväkodin henkilökunnan ohjaajamana, mutta lapsen vanhemmat voivat myös varata itse ajan.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielellisiä häiriöitä, kuten puhumisen tai puheen ymmärtämisen vaikeuksia ja vuorovaikutuksen ongelmia. Puheen kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa. Puheterapiapalvelu kohdistuu pääasiassa alle kouluikäisiin lapsiin.

Puheterapialla voidaan ehkäistä ja lieventää tulevia oppimis- tai lukivaikeuksia ja varhaisella puuttumisella saadaan yleensä hyviä tuloksia aikaan. Puheterapia toteutuu vastaanotoilla ja tarvittaessa puhelimessa. Pieniin äännevirheisiin, kuten r-, s- ja l-virheisiin, annetaan tarvittaessa opastusta ja harjoitusmateriaaleja kotona tapahtuvan harjoittelun tueksi.

Ota yhteyttä

puheterapeutti, perheneuvonta

Jaana Niemi

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
050 361 3803