kuvassa ihminen katsoo järvelle

Sosiaalipalvelut

Maahanmuuttajien sosiaalipalveluiden tavoitteena on tukea hiljattain maahan muuttaneiden kotoutumista ja hyvinvointia. Hämeenkyrössä maahanmuuttajat käyttävät pääasiassa samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset, ja kunnan vastuulla on varmistaa, että sen palvelut soveltuvat eri maahanmuuttaja- ja kieliryhmien tarpeisiin.

Sosiaalipalveluissa ohjataan ja neuvotaan maahanmuuttajia ja tarjotaan suunnitelmallista yksilö- ja perhekohtaista sosiaalipalvelua, joka perustuu palvelutarpeen arviointiin. Sosiaalipalveluina järjestetään tarpeen mukaan esimerkiksi sosiaalityön palveluita, perhepalveluita, päihde- ja mielenterveyspalveluita, vammaispalveluita ja ikäihmisten palveluita.

Maahanmuuttajat sosiaalityön palveluissa

Sosiaali- ja perhetyön yksikön tehtävänä on järjestää palvelutarpeen arvioinnit ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kaikille niitä tarvitseville kunnan asukkaille, myös maahanmuuttajille. Sosiaalityön palveluissa järjestetään myös palveluohjausta maahanmuuttoon ja oleskelulupiin liittyvissä erityiskysymyksissä, sekä ohjausta kunnan ja yhteistyötahojen järjestämiin kotoutumislain mukaisiin palveluihin ja maahanmuuttajien työllisyyspalveluihin.

Kunnan sosiaalipalveluissa tehdään alkukartoitukset, palvelutarpeen arvioinnit ja kotoutumislain mukaiset kotoutumissuunnitelmat työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. Työikäisten ja -kykyisten maahanmuuttajien alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat tehdään pääsääntöisesti TE-toimistossa.

Alle kolme vuotta maassa asuneiden, kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä sosiaalityöntekijänä toimii Hämeenkyrön hybridiyksikön sosiaalityöntekijä. Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös muiden kunnan palveluiden sekä oppilaitosten ja työllisyyspalveluiden kanssa.

Muilla perustein, esimerkiksi perhesyistä, työn tai opiskelun vuoksi paikkakunnalle muuttaneiden maahanmuuttajien palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointeja tehdään esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalityössä ja aikuissosiaalityössä.

Hämeenkyrön hybridiyksikkö

Hämeenkyrössä toimii alaikäisenä ilman huoltajaa turvapaikkaa hakeneiden ympärivuorokautinen asumisyksikkö, ns. hybridiyksikkö. Hybridiyksikön asiakkaana on sekä turvapaikanhakijoita että turvapaikkamenettelyn kautta jo oleskeluluvan saaneita lapsia ja nuoria. Hämeenkyrön kunta on hybridiyksikön palveluissa tilaajana. Sosiaalityötä ja terveydenhoitopalveluita lukuun ottamatta asumispalvelun tuottaa Suomen Punainen Risti.

Hybridiyksiköllä on alaikäisten kodinomaiseen asumiseen tarkoitettu ryhmä- ja perheryhmäkoti sekä eri puolilla kuntaa tukiasuntoja, joissa täysi-ikäistymistä lähestyvät nuoret harjoittelevat itsenäisen elämän ja asumisen taitoja ohjaajien tuella. Hybridiyksikön asiakkaana olevia lapsia ja nuoria voi asua myös turvapaikanhakijana yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisperheessä, tai oleskeluluvan saaneena kotouttavassa perhehoidossa koulutettujen perhehoitajien luona. Perhehoitajina voi toimia sekä maahanmuuttaja- että suomalaistaustaisia perheitä.

Kunta järjestää myös alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden, täysi-ikäistyneiden oleskeluluvan saaneiden nuorten kotoutumislain mukaista jälkihuoltoa. Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tullut, oleskeluluvan saanut nuori voi hyödyntää jälkihuoltoa kunnes hän täyttää 21 vuotta. Jälkihuoltona voidaan järjestää ohjausta ja tukea esimerkiksi opintoihin, työllistymiseen, arjen taitoihin ja elämänhallintaan tai taloudellista tukea. Myös jälkihuollossa olevien nuorten käytännön ohjaustyön järjestää Suomen Punainen Risti.

Ilman huoltajaa maassa oleville alaikäisille lapsille voidaan tarpeen mukaan järjestää sosiaalipalveluina myös erityisiä kotoutumisen tukemiseen keskittyviä palveluita, kuten kotouttavaa tukiperhetyöskentelyä.

Maahanmuuttajien sosiaalityössä asioidaan ajanvarauksella. Tapaamisilla käytetään tarvittaessa tulkkia. Tämän vuoksi tapaamisaika tulee sopia hyvissä ajoin, ja tapaamiseen on varattava riittävästi aikaa.

Yhteystiedot

sosiaalityöntekijä, maahanmuuttajien sosiaalityö, hybridiyksikkö

Anne Haataja

040 133 1342