kuvassa on leppäkerttu

Lastensuojelu

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on tämän vanhemmilla tai muilla huoltajilla. Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta ja tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi tehdä lastensuojeluilmoituksen tai ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai lapsiperheiden sosiaalityöhön. Myös lapsi tai nuori voi itse hakea apua.

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen, kun huoli lapsesta herää.

Selvityspyyntö lapsen tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoituksella kirjallisesti tai soittamalla. Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, onko tehtävä lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojeluilmoitus ei itsessään tee kenestäkään lastensuojelun asiakasta.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalitoimessa on ryhdytty kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin tai lastensuojelun asiakkuudesta on tehty päätös.

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.

Kirjallinen lastensuojeluilmoitus toimitetaan

Hämeenkyrön kunta

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/lastensuojelu

Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Lastensuojelun tukitoimet

Lastensuojelu jakautuu avohuollon tukitoimiin, sijaishuoltoon sekä jälkihuoltoon. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

  • perhetyö
  • taloudellinen tuki
  • puutteellisten asuinolojen järjestäminen
  • tukiperheen tai tukihenkilön järjestäminen
  • terapiapalvelut
  • päivähoitopaikka
  • lyhytaikainen avohuollon sijoitus
  • sijoitus perhekuntoutukseen
  • muu perheen tukeminen

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet.

Lastensuojelun päivystys

Sosiaalipäivystys

ma–pe klo 8–16
040 133 1277

Sosiaalipäivystys

virka-ajan ulkopuolella
050 062 5990

Yhteystiedot

sosiaalityöntekijä

Milla Kinnunen

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
044 486 0036

sosiaalityöntekijä

Päivi Havas

041 731 0427

sosiaalityöntekijä

Katja Toivo

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
050 68 241

vt. lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja

Marjut Kankaanpää

puhelinaika ma-pe klo 11.00-11.30

044 486 0024

sosiaaliohjaaja

Veera Kesti

040 133 0481

sosiaalityön päällikkö

Katja Sipiläinen

050 322 6367