Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tämän lisäksi kuka tahansa muu lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä lastensuojeluilmoituksen.

Myös vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli ovat huolissaan oman lapsensa tilanteesta. Tällöin kysymyksessä on lastensuojeluhakemus.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, jos tiedät lapsen henkilötunnuksen. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse sosiaalipäivystykseen.

Lastensuojelun päivystys

Sosiaalipäivystys

ma–pe klo 8–16
040 133 1277

Sosiaalipäivystys

virka-ajan ulkopuolella
050 062 5990

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, jotka eivät voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.

Kirjallinen lastensuojeluilmoitus toimitetaan

Hämeenkyrön kunta

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/lastensuojelu

Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö

Lastensuojelun tukitoimet

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista.

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa ja tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelun asiakkaaksi tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Lastensuojelu jakautuu avohuollon tukitoimiin, sijaishuoltoon sekä jälkihuoltoon. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

  • perhetyö
  • taloudellinen tuki
  • puutteellisten asuinolojen järjestäminen
  • tukiperheen tai tukihenkilön järjestäminen
  • terapiapalvelut
  • päivähoitopaikka
  • lyhytaikainen avohuollon sijoitus
  • sijoitus perhekuntoutukseen
  • muu perheen tukeminen

Yhteystiedot

sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Milla Kinnunen

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
044 486 0036

sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö

Päivi Havas

041 731 0427

sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu

Katja Toivo

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
050 68 241

vt. lastenvalvoja, lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu

Marjut Kankaanpää

Puhelintunti klo 11.00-11.30

044 486 0024

sosiaalityön päällikö

Katja Sipiläinen

050 322 6367