Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö. Perhetyöntekijät antavat myös tilapäistä perheohjausta ilman palvelutarpeen arviointia. Voit olla yhteydessä suoraan perhetyön ohjaajaan tai perhetyöntekijään.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä hämeenkyröläisille perheille. Palvelua voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, erityistapauksissa synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, maksut määräytyvät perheen bruttotulojen, perhekoon ja käyntimäärien mukaan.

Lapsiperheiden kotipalvelu

kotihoidon päällikkö

Sirpa Hiltunen

050 68 197

Perhetyö

Perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, jota tehdään pääasiassa perheiden kotona. Perhetyö on lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä perheohjauksena tilapäiseen tarpeeseen. Pidempiaikainen suunnitelmallinen perhetyön tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Perhetyöntekijät toimivat yleensä yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden, neuvolan, päivähoidon tai koulun kanssa.

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Perhetyön avulla:

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä.

Perhetyö

vs. perhetyön ohjaaja

Saija Lehtonen

050 308 9557

perhetyöntekijä

Päivi Lahtinen

050 409 3243