Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat mm. perheneuvonta, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö ja lapsiperheiden kotipalvelu. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijä ja -ohjaaja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista. Palveluita ovat esimerkiksi sosiaalityö ja -ohjaus, perhetyö ja tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai lähettää kirjallisen yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyynnön voi tehdä myös lapsen kanssa työskentelevien muiden tahojen (kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu) kanssa.

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tämän lisäksi kuka tahansa muu lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä lastensuojeluilmoituksen.

Myös vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli ovat huolissaan oman lapsensa tilanteesta. Tällöin kysymyksessä on lastensuojeluhakemus.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella, jos lapsen henkilötunnus on tiedossa. Kiireellisissä tapauksissa lastensuojeluilmoitus tulee aina tehdä puhelimitse.