kuvassa on ihminen ja koira talvisessa järvimaisemassa

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista työtä, sosiaalisen ja taloudellisen tuen ja palvelun tarpeessa olevan täysi-ikäisen asiakkaan tai perheen kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.

Pääpaino on nuorten työttömien, aikuisten ja toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden kanssa tehtävässä suunnitelmallisessa, asiakkaan tilannetta kohentavassa työssä.
Aikuissosiaalityössä tärkeää on asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen yhteistyössä asiakkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat TE-toimisto ja Kela.

Palvelu sisältää

  • suunnitelmallisen ja kuntouttavan sosiaalityön erilaisissa arkielämän vaikeuksissa ja akuuteissa kriisitilanteissa
  • toimeentulotukityön (ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki)
  • ongelmalliseen päihteidenkäyttöön liittyvän neuvonnan, ohjauksen sekä kuntoutusta koskevan päätöksenteon.

Tarvittaessa sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman, joka perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin. Suunnitelmalla jäsennetään asiakkaan tilannetta, ja se sisältää toimenpiteet sekä mahdolliset palvelut tavoitteiden toteuttamiseksi.

Ota yhteyttä

sosiaalityöntekijä, aikuisten sosiaalipalvelut

Anna-Maija Hoffrén

puhelinaika ma–pe klo 11.00–11.30
050 596 9136
kuvassa on sosiaalipalveluiden sisäänkäynti

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus

Sosiaalipalvelut

Härkikuja 10, 39100 Hämeenkyrö