Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Terveydenhuoltolain mukaan potilaan on mahdollista valita kiireettömän hoidon hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa. Hän voi valita perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman.

Palvelut, joita valinnanvapaus koskee, ovat sairausvastaanotto, ehkäisevä terveydenhuolto ja suun terveydenhuolto. Palvelun vaihtanut potilas saa perusterveydenhuollon palvelun sellaisin sisällöin, miten palvelua toteutetaan Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Valinnanvapauden piiriin eivät sisälly kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, pitkäaikainen laitoshoito, kotisairaanhoidon palvelut eikä sosiaalihuollon alaiset palvelut.

Kiireettömän hoitopaikan valinta

Hoitopaikan valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.

Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon yksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Kun valitset Hämeenkyrön terveyskeskuksen hoitopaikaksi, täytä ilmoitus valintaoikeuden käytöstä ja palauta se osoitteella:

Hämeenkyrön terveyskeskus

Potilastoimisto/Niina Haukipää

Härkikuja 10

39100 Hämeenkyrö

Lisätietoja Hämeenkyrön terveyskeskuksen valinnasta hoitopaikaksi

terveyskeskusavustaja

Niina Haukipää

050 491 2033