kuvassa on kukka ja perhonen

Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Terveydenhuoltolaki määrää perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajat. Tällä sivulla on kuvattu lainmukaiset hoitoon pääsyn prosessit ja aikarajat perusterveydenhuollon kiireellisessä ja kiireettömässä sairaanhoidossa.

Kiireellinen hoito

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, annetaan sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Kiireellisen hoidontarpeen arvion ja hoitopaikan valinnan arvion tekee terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kiireellistä hoitoa annetaan Hämeenkyrössä arkisin virka-aikana ja vuoroviikoin Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja Ikaalisten terveyskeskuksessa arkisin klo 16-18 ja viikonloppuisin klo 9-18. Muina aikoina kiireellisen hoidon saa TAYS Acutassa Tampereella.

Kiireetön hoito

Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne tulee saada puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyttä terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Hoitoon on suun terveydenhuollossa päästävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Hoitotakuun toteutuminen

Kiireettömään hoitoon pääsyn tilannetta kuvataan T3-ajalla. Se on kolmas vapaana oleva kiireetön vastaanottoaika kalenteripäivissä. T3-luku on näiden aikojen mediaani eli keskiluku.

PalveluHoitoonpääsy (T3 aika) tilanne 23.9.2022
Lääkärin vastaanotto13
Hammaslääkärin vastaanotto47,5
Suuhygienistin vastaanotto13