Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Niissä määritellään maksujen enimmäismäärät.

Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismäärien rajoissa kuuluu kunnan harkintavaltaan. Hämeenkyrössä voimassa olevat maksut ovat asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia.

Asiakasmaksut vahvistaa perusturvalautakunta vuosittain.

Mitä teen, jos olen tyytymätön terveydenhuollon asiakasmaksuun?

Mikäli olet tyytymätön saamaasi terveydenhuoltoa koskevaan asiakasmaksulaskuun, ota yhteyttä laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta. Laskuttaja oikaisee laskun, mikäli laskussa on selkeä virhe. Mikäli ette pääse asiassa sopimukseen, teillä on mahdollisuus tehdä laskun oikaisemiseksi kirjallinen pyyntö ylilääkärille 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista. Tiedoksisaantiaika lasketaan samoin kuin viranhaltijapäätöksen tiedoksisaannista on määrätty.

Vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö asiakasmaksun oikaisemiseksi tulee lähettää osoitteeseen

Ylilääkäri Tuomas Parmanen
Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyskeskus
Härkikuja 10
39100 Hämeenkyrö

Pyynnössä on selkeästi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite, yksilöivä tieto, mistä laskusta on kysymys ja millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella.

Ylilääkäri tekee asiasta viranhaltijapäätöksen, josta on oikeus tehdä oikaisuvaatimus Hämeenkyrön perusturvalautakunnan jaostolle. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat ylilääkärin viranhaltijapäätöksessä.

Oikaisua voi hakea mm. seuraavia palveluita koskevista maksuista: lääkärien ja hoitajien vastaanotto, terveyskeskussairaalan osastohoito, suun terveydenhoito.

Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tehdään asiakkaalle erillinen maksupäätös, jossa on liitteenä oikaisuvaatimusohjeet.