kuvassa on hämeenkyrö-kirjekuoria

Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Hämeenkyrön sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Niissä määritellään maksujen enimmäismäärät.

Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismäärien rajoissa kuuluu kunnan harkintavaltaan. Hämeenkyrössä voimassa olevat maksut ovat asiakasmaksulain ja -asetuksen enimmäismäärien suuruisia.

Asiakasmaksut vahvistaa perusturvalautakunta vuosittain.

Mitä teen, jos olen tyytymätön asiakasmaksuun?

Mikäli olet tyytymätön saamaasi terveydenhuoltoa koskevaan asiakasmaksulaskuun, ota yhteyttä laskuttajaan, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta. Laskuttaja oikaisee laskun, mikäli laskussa on selkeä virhe. Mikäli ette pääse asiassa sopimukseen, teillä on mahdollisuus tehdä laskun oikaisemiseksi kirjallinen pyyntö 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista.

Vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö asiakasmaksun oikaisemiseksi tulee lähettää osoitteeseen

Hämeenkyrön kunta/kirjaamo
Härkikuja 7
39100 Hämeenkyrö

tai

kirjaamo@hameenkyro.fi

Pyynnössä on selkeästi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja osoite, yksilöivä tieto, mistä laskusta on kysymys ja millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella.

Maksun alennusta/vapautusta anottaessa liitteenä tulee olla hakijalta ja samassa taloudessa asuvalta avio- tai avopuolisolta

  • kahden kuukauden pankkitiliotteet
  • verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta
  • tulotiedot
  • tositteet kuluista, joiden vuoksi alennusta/vapautusta haetaan

Ennen kuin voi hakea alentamista asiakasmaksuun, tulee hakea Kelan etuudet (esim. hoitotuki ja asumistuki). Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan. Asiakasmaksun alentamiseen ei ole oikeutta, mikäli asiakkaan talletukset ja rahastot ovat arvoltaan 4 000 euroa tai enemmän.

Oikaisua voi hakea mm. seuraavia palveluita koskevista maksuista: lääkärien ja fysioterapeuttien vastaanotto, terveyskeskussairaalan osastohoito, suun terveydenhoito.

Kun kyse on palvelusta, josta tehdään asiakkaalle erillinen palvelu- ja maksupäätös, noudatetaan päätöksen mukana annettavaa oikaisuvaatimusmenettelyä.