Palveluiden saatavuus ja asiakkaiden oikeudet

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee tarjota lain määräämissä määräajoissa ja niiden toteutumisesta tiedotetaan näillä sivuilla. Asiakasmaksuista säädetään laissa ja asetuksessa ja niistä päättää vuosittain perusturvalautakunta.

Terveydenhuoltolaki antaa potilaalle mahdollisuuden valita perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon hoitopaikkansa. Hoitopaikkaa voi vaihtaa aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Vaihtamisesta ilmoitetaan kirjallisesti sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.

Palveluun hoitoon tai kohteluun tyytymätön voi ottaa yhteyttä sosiaali- tai potilasasiamieheen. Aina ensin kannattaa kuitenkin selvittää asia siellä yksikössä, jossa olet asioinut.