Ikääntyneiden palvelut

Päiväkeskus Aurinkorinne tarjoaa monipuolista, yhteisöllistä, kotona asumista tukevaa ja kuntouttavaa osa- ja kokopäivätoimintaa, kuntalaisia osallistavaa kulttuuriklubitoimintaa ja kuntosalitoimintaa.

Päiväkeskuksen palvelujen tarkoituksena on asiakkaan sosiaalisen, fyysisen, kognitiivisen ja psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ennaltaehkäisevästi ja kuntouttaen. Palveluilla tuetaan asiakkaita arkea kuormittavissa elämäntilanteissa, ennaltaehkäistään yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemusta sekä raskaampien palveluiden tarvetta.

Aurinkorinteellä toiminnassa on mukana suuri määrä vapaaehtoistoimijoita ja lisäksi yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Toiminnan tavoitteena on tarjota iloa ja virkistystä arkeen ja tuottaa terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä palveluita.

Kokopäivätoiminnan myöntämisen kriteerit

Päiväkeskus Aurinkorinne tarjoaa ryhmämuotoista toimintaa kotona asuville ikäihmisille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Asiakkaan kokopäivätoiminnan tarve arvioidaan aina yksilöllisesti.  Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

  • asiakkaalle on tehty sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä yksilöllinen palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut ja asiakas hyötyy tavoitteellisesta kuntoutustoiminnasta
  • asiakkaalla on ohjauksen, valvonnan tai päivittäisissä toiminnoissa avun tarvetta
  • asiakas kykenee toimimaan ryhmässä ja hyötyy ryhmätoiminnasta ja –kuntoutuksesta

Koko- ja osapäivätoimintaan hakeudutaan ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta.

Lähitori

Neuvontaa ikäihmisten asioissa kasvotusten.

Lähitori tarjoaa kasvotusten annettavaa ikäihmisten kotona asumista tukevaa neuvontaa ja ohjausta sekä elämäntilanteen ja palvelutarpeen arviointia. Aurinkorinne on paikallinen lähitori, joka toimii myös hämeenkyröläisten yhteisenä olohuoneena.

Lähitorilta ikäihminen ja hänen läheisensä saa neuvontaa ja ohjausta arjen pulmatilanteissa sekä arkea helpottavien palvelujen ja palvelun tuottajien valinnassa. Lähitorilla kohtaa muita ikääntyneitä, voi löytää mielekästä tekemistä vapaaehtoistyöntekijänä, pääsee osallistumaan omien mieltymysten mukaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan, voi osallistua kuntosaliharjoitteluun ja saa tarvittaessa ohjausta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaiselta.

Lähitoria kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa.

Kuntosali Antinsali

Tiloissa toimii ikääntyneiden kuntosali Antinsali, jossa on nykyaikaiset HUR:in kuntoilulaitteet. Kuntosalin käyttö on maksutonta yli 65-vuotiaille kuntalaisille.  

Ota yhteyttä

Päiväkeskus Aurinkorinne

050 378 7432