Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on edistää ja tukea henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta. Palveluilla tuetaan ja edistetään ikääntyneiden henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan, tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Toiminnan painopiste on kotona asumista tukevissa monimuotoisissa palveluissa. 

Palveluiden järjestämisen ohjaavia arvoja ovat itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus.

Ikäihmisten neuvontapuhelin

Neuvontapuhelimesta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Sinua neuvotaan ja ohjataan tarvittaessa hakemaan julkisia tai yksityisiä palveluja, esimerkiksi kotihoidon palveluja. Puhelimeen vastataan arkisin klo 8.30–16.00.

Puhelinneuvonnasta saat tietoa mm. kotona asumista tukevista palveluista, yksityisistä palveluista, asumisesta, omaishoidontuesta, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista, liikuntapalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja eläkeläisjärjestöistä.

Ikääntyneiden palveluiden neuvonta

neuvonta, ohjaus

Ikäneuvo

arkisin klo 8.30–16.00
040 733 3949

Huoli-ilmoitus

Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen henkilöön, josta huoli on herännyt, ollaan puhelimitse yhteydessä ja tilanne selvitetään. Hänen kanssaan sovitaan tarvittaessa kotikäynti palvelutarpeen arvioimiseksi. Jos asiakasta ei saada puhelimitse kiinni, lähetetään hänelle kirje kotikäynnin ajankohdasta. Itsemääräämisoikeuden perusteella asiakkaalla on oikeus kieltäytyä kotikäynnistä ja palvelutarpeen arvioinnista. Salassapitosäännösten vuoksi huolen ilmoittajalle ei voida kertoa tarkempia tietoja asian etenemisestä ilman asiakkaan suostumusta. Lomakkeella voi ilmoittaa ei-kiireelliset ilmoitukset.

  • Merkityt kohdat ovat pakollisia tietoja


Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, joka ei voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.

Sosiaalipäivystys kriisitilanteissa

Sosiaalipäivystys

ma–pe klo 8–16
040 133 1277

Sosiaalipäivystys

virka-ajan ulkopuolella
050 062 5990