kuvassa on ihmisiä

Aikuisen oma tuki

Joskus vanhemmilla voi olla tarvetta hakea apua omiin pulmiinsa. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimerkiksi talousvaikeudet, oma terveydentila tai psyykkinen hyvinvointi. Tukea kannattaa lähteä hakemaan ajoissa sillä vanhempien oma hyvinvointi heijastuu koko perheen hyvinvointiin. Tukea on saatavilla eri ammattilaisilta sekä erilaisilta sivustoilta.

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityössä selvitetään ja autetaan etsimään ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaiden sosiaalisissa ja taloudellisissa ongelmissa sekä elämäntilanteiden muutoksissa ja kriiseissä.

Tukea verkossa

Tukea ja apua talouteen

Asumisasiat

Erityistason palvelut

Kohtaamispaikat