Muut hyvinvointia edistävät palvelut

Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista.

Hyvään mielenterveyteen kuuluu:

  • hyvä itsetunto
  • elämänhallinnan tunne
  • optimismi
  • mielekäs toiminta
  • kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita
  • taito kohdata vastoinkäymisiä

Psykiatrinen sairaanhoitaja

psykiatrinen sairaanhoitaja

Suvi Koskinen

puhelinaika ma–to klo 12.30–13.00
050 306 8533

psykiatrinen sairaanhoitaja

Arja Tuhkanen

Lapset (Kyröskoski), nuoret (yläaste, lukio), aikuiset (neuvolan asiakkaat)

044 486 0017
Liikkuminen tekee hyvää mielenterveydelle

Alla olevista linkeistä löytyy itsehoito-ohjeita:

  • unettomuuteen
  • arjen jaksamiseen ja mielenhyvinvointiin
  • parisuhdevalmennusta
  • apua päihteettömyyteen ja savuttomuuteen

Päihdesairaanhoitaja ja päihdetyön ohjaaja

päihdesairaanhoitaja

Lari Santala

050 502 3200

päihdetyön ohjaaja

Katri Niemi

041 445 4826