Tietosuoja

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä 1.1.2019 alkaen tietosuojalaki. EU:n yleinen tietosuoja-asetus korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojavastaava

Hämeenkyrön kunnan tietosuojavastaavana toimii hallintosuunnittelija Salla Tenho. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojavastaavana toimii hoitotyön päällikkö Kati Kola-Huhtala.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Tietosuojavastaava

hallintosuunnittelija, tietosuojavastaava

Salla Tenho

050 303 7896

hoitotyön päällikkö

Kati Kola-Huhtala

050 572 8858

Tietosuojavastaavalle voi lähettää sähköpostia myös omaan osoitteeseen tietosuojavastaava@hameenkyro.fi

Lomakkeet ja asiakirjat

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeet