KJ Kanava – Kunnanjohtaja tiedottaa

Kunnanjohtaja Antero Alenius päivittää tänne videotiedotteita ajankohtaisista asioista.

Elinkeinopolitiikan uudistaminen

Kunta on jo 18.3.2021 paikallislehdessä kertonut tämän suunnittelun aloittamisesta, mutta sen sisällöstä ja tavoitteista ei tätä ennen ole vielä tiedotettu. Tässä on alustavasti selostettu uudistuksen tarvetta, tavoitteita ja toteutusta. Kunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä uudistuksen toteuttamisesta. Toivomme siksi nyt mahdollisimman laajasti kannanottoja tässä suunnitelmassa selostettuihin asioihin. Sillä on vielä vaikutusta lopputulokseen. Lausuntoja ja kommentteja pyydetään viimeistään 12.5. osoitteella antero.alenius at hameenkyro.fi ja lisätietoja antaa Antero Alenius. Avaamme ensi viikolla myös kyselylomakkeen.

Hämeenkyrön liikenteellisen aseman muutokset

Kolmostie tuntuu nykyään itsestäänselvyydeltä, mutta valtatie ei vielä 60 vuotta sitten ulottunut Hämeenkyröön. Vielä silloin nopein yhteys Kyröskoskelta Tampereelle kulki Ristamäentien kautta kirkolle ja vuonna 1947 valmistuneen Pappilanjoen sillan kautta reitti mutkitteli Heiskan ja nykyisen Ahrolantien kautta Mahnalan, Sasin ja Pinsiön kautta kaupunkiin.

Oliko nuo mutkat oikaissut suora kolmostie sittenkin se varsinainen ohitustie, joka ohjasi liikenteen pois Sasin-Mahnalan maisemista ja Tippavaarasta Kyröskosken ohi? Vai oliko se liikenneyhteyksien välttämätön parannus ja etäisyyden lyhentäjä sotien jälkeen loppuneen höyrylaivaliikenteen jälkeen ja rautatieliikenteen puuttuessa?

Halusin pohtia muutosten ajankohtaa ja merkitystä asiantuntevan Jouni Koskelan kassa, jolla Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkönä on minun lisäkseni osuutensa nyt käynnissä olevien tieinvestointien rahoitukselle. Olisiko Kyröskosken, kirkonseudun, Mahnalan, Sasin ja Pinsiön kautta kulkeva historian ja maisemien reitti nostettavissa virallisen matkailutien tasolle ja suoran valtatien vaihtoehdoksi? Onhan Huittisten – Punkalaitumen – Urjalan välillä matkailutieksi nostettu hieno Taikayöntie valtatie 2:n vaihtoehtona.

Nykyisen Hämeenkyrönväylän linjaus oli piirretty kartoille jo silloin kun Jouni ja minä olimme vasta tulossa kouluikään. Nyt väylä lopulta toteuttaa vuosikymmeniä vanhan liikenneverkon suunnitelman. Samalla valtatien nykyiset osuudet taajamassa siirtyvät valtiolta Hämeenkyrön kunnan ylläpidettäväksi. On paikkakunnan ja sen elinkeinoelämän oman tahdon asia, kuinka näkyvän roolin perinteiselle tieverkolle haluamme antaa.

Jouni Koskela antaa arvokasta perspektiiviä tapahtuneeseen muutokseen kirjoituksessaan: Valtatie 3:n Hämeenkyrönväylä luo uusia mahdollisuuksia – minkälainen oli vanha tie ennen ja mikä se on nyt – tien laajat yhteiskunnalliset vaikutukset.

Esittelyvideo Hämeenkyrön kilpailukyvyn kolmiloikasta

Hämeenkyrö on parhaillaan isossa muutosvaiheessa. Millaisista erilaisista osista se koostuu ja millainen on meidän yhteinen päämäärä neljän vuoden kuluttua? Kunnanjohtaja Antero Alenius kertoo siitä tällä videolla ja kutsuu mukaan toteutukseen.

Esittelyvideo vuoden 2021 talousarvioesityksestä

Kunnanjohtaja Antero Alenius esittelee vuoden 2021 talousarvioesitystä.

Video Hämeenkyrönväylästä

Kunnanjohtaja Antero Aleniuksen videotiedote Hämeenkyrönväylästä

Henkilöstötiedote 15.4.2020, kuntatyö poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen

Kun yhteiskunta muuttuu voimakkaasti, myös kuntatyön tulee muuttua. Toimintaansa muuttava kunta hallitsee kriisin parhaiten.

Poikkeusolot vaikuttavat eri tavalla työn tekemisen tapaan ja eniten niihin, joissa ei olla aivan välittömässä asiakaskohtaamisessa.

Nyt on tärkeintä suunnata työpanos juuri sinne missä tarve on suurin. Palvelualueiden johdon ja esimiesten tulee mahdollistaa työn muutokset yhdessä henkilöstön kanssa. Ohessa lyhyt videotiedote asiasta.

Kunnanjohtaja Antero Aleniuksen videotiedote työn muutoksesta poikkeusoloissa

Tiedote poikkeusoloista 18.3.2020

Kunnanjohtaja Antero Aleniuksen videotiedote poikkeusoloista 18.3.2020