kuvassa on maalaismaisema

Avustukset

Vapaa-aikapalvelujen avustukset haettavana

Kohdeavustukset

Kulttuuripalveluiden yli 500 €:n suuruiset kohdeavustukset 
haettavissa vuosittain 15.3-15.4 klo 15 mennessä.

Enintään 500 €:n suuruisia avustuksia voi hakea ympäri vuoden

  • Liikunta (sis. kaukaloavustukset)
  • Nuoriso
  • Kulttuuri

Hakuohjeet alla.

Liikuntapalveluiden toiminta-avustukset

Vapaa-aikapalvelut jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntaseuroille. Avustushakuaika on vuosittain 15.3-15.4. Avustuksen myöntämisestä päättää sivistyslautakunta huhti-toukokuun kokouksessaan. Lisätietoja antaa liikuntapalveluiden esihenkilö Mika Koskela (mika.koskela@hameenkyro.fi)

Haku sähköisellä lomakkeella. Liikunta-avustukset TÄSTÄ!

Nuorisopalvelujen avustukset

Nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset
Vapaa-aikapalvelut jakaa vuosittain toiminta-avustuksia nuorisojärjestöille. Avustusten myöntämisestä päättää sivistyslautakunta huhti- tai toukokuun kokouksessaan. Lisätietoja antaa nuorisopalveluiden esihenkilö Mika Koskela (mika.koskela@hameenkyro.fi).

Kohdeavustukset
Nuorisotyöhön on mahdollista hakea myös kohdeavustuksia vapaamuotoisella hakemuksella. Yli 500 euron kohdeavustusten hakuaika on aina maaliskuu, enintään 500 euron avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Kohdeavustusten perusteet ovat nähtävissä kulttuuripalveluiden sivuilla.

Nuorisopalveluiden toiminta-avustusten haku ja pisteytyslomake

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

Kohdeavustusten jakoperusteet ja hakuohjeet 2022–2025 (lautakunta 9.3.2022 § 25)

Vapaa-aikapalvelut jakaa kohdeavustuksia ammattitaiteilijoille, yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille henkilöille kulttuuri-, liikunta- lapsi- ja nuorisotoimintaan Hämeenkyrössä. Avustusten jaossa suositaan lasten ja nuorten tapahtumien ja toiminnan järjestäjiä. Mahdollisia kohteita ovat mm. näyttelyt, julkaisut, tilaisuudet (konsertit, teatterit jne.), leirit, lastenjuhlat ja kurssien järjestäminen. Kohdeavustusta on mahdollista hakea myös muunlaiseen tapahtumaan, jos kohderyhmänä on lapset tai nuoret.

 

Kaikkien kohdeavustusten jakoperusteet ja hakuohjeet

1. Tukea ei myönnetä
a. tappion takuuna
b. Hämeenkyrön ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan
c. kohteisiin, jotka saavat muuta avustusta kunnalta
d. työskentelyapurahoina tai henkilökohtaisen koulutuksen tukemiseen.
e. yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen harrastuksen tukemiseen
f. yrityksille
g. juhlatilaisuuksiin, jonka sisältö ei ole hakijayhteisön varsinaista toimintaa

2. Hankkeen tai tapahtuman vastuutaholta edellytetään huomattavaa omaa taloudellista panosta ko. hankkeeseen. Huomattavaksi panokseksi katsotaan vähintään 50 % hankkeen kustannuksista. Vastuutahon oma osuus kustannuksista voidaan kattaa myös dokumentoituna talkootyönä. Laskentaperusteena on leader-hankkeiden talkootunnin hinta. (ehto 2 ei koske Nuorten toimintarahaa).

3. Jos avustus on myönnetty tapahtuman järjestämiseen, levyn tai painotuotteen tekemiseen tms., tulee tilaisuuden käsiohjelmassa, mainoksissa ym. tai itse tuotteessa näkyä, että Hämeenkyrön sivistyslautakunta on tukenut sen toteuttamista.

4. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa
– Kuvataan lyhyesti tapahtuma tai hanke tavoitteineen
– Esitetään hankkeen koko talousarvio (tulot ja menot)
– Nimetään hankkeen vastuuhenkilö

5. Hakemus toimitetaan Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon joko sähköpostitse
(kirjaamo@hameenkyro.fi) tai kirjeitse (Hämeenkyrön kunta/Kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö).

6. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin se on myönnetty. Muutoin avustuspäätös raukeaa. Avustuksen saaja voi myös hakea avustuksen siirtoa seuraavalle talousarviovuodelle kirjallisesti viimeistään myöntämisvuoden marraskuun viimeisenä päivänä.

7. Avustus maksetaan jälkikäteen kuitteja tai tositteita vastaan. Ennen avustuksen maksamista kulttuuripalveluille tulee toimittaa tiliselvitys kuukauden sisällä hankkeen toteutumisesta. Mikäli avustuksen tiliselvitystä ei ole tehty vuoden loppuun mennessä, avustuspäätös raukeaa.

500 euron tai sitä pienemmät avustukset:

Jaetaan ympäri vuoden viranhaltijapäätöksellä. Haettava viimeistään kuukautta ennen suunniteltua tapahtumaa.

Liikuntapalvelut:
– Harkinnanvaraisia avustuksia, joita voi hakea esimerkiksi ladun tai kaukalon hoitoon tai liikuntatapahtuman järjestämiseksi
– Kaukalo- ja latuavustukset jaetaan jälkikäteen jo päättyneen kauden kuluihin

Nuorisopalvelut:
– Nuorten toimintaraha. Raha on tarkoitettu nuorten omaehtoiseen itse organisoituun ja järjestettyyn toimintaan. Avustusta jaetaan yhteen kohteeseen enintään 100 €
– Lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan

Kulttuuripalvelut:
– Kulttuuritoimintaan

yli 500 euron avustukset:
Hakuaika on 15.3.–15.4.