Kuva henkilöstä pesemässä käsiään pesualtaassa

Koronavirus

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut: Pirkanmaan hyvinvointialue – pirha.fi.

Kunnan sivuilla mahdollisuus lukea Pirhan tiedotteita sekä saada lisätietoa hyvinvointialueuudistuksesta: Hyvinvointialueuudistus – Hämeenkyrö (hameenkyro.fi)

Pirkanmaan hyvinvointialueen koronatiedotus: Koronavirus (COVID-19) – tietoa asiakkaalle

Toimi näin, jos epäilet koronainfektiota

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö, monisairaat ja raskaana olevat voivat varata ajan koronatestiin Omaolon kautta. Täytä sähköinen Omaolon koronaoirearviokysely. Muistathan valita kotikuntasi tarkistaaksesi Hämeenkyrön kunnan ajantasaiset toimintaohjeet. Muussa tapauksessa, jos epäilet koronatartuntaa, tee kotitesti ja positiivisen tuloksen jälkeen tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.
 • Epäselvissä tilanteissa voit saada lisätietoja soittamalla Hämeenkyrön kunnan koronaviruksen neuvontapuhelimeen. Kunnan numerot palvelevat hämeenkyröläisiä virka-aikana.
 • Jos sinut määrätään PCR-testiin, käy näytteenotossa ensisijaisesti omalla autolla, kävellen, taksilla tai Kela-taksilla (puh. 0800 415710). Taksia tilatessa kerro, että olet menossa koronavirusnäytteeseen tai tulossa koronaviruksen näytteenotosta. Jos joudut käyttämään julkista liikennettä, huomioi, että sinulla tulee olla kasvomaski sekä meno- että paluumatkalla. Palaa näytteenoton jälkeen suoraan kotiin. Pysy kotona näytevastauksen tuloon asti. Vältä kontakteja muiden ihmisten kanssa. Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.
 • Hätätilanteissa soita aina 112.

Koronainfektioon liittyvän eristyksen ja karanteenin ohjeistus Pirkanmaalla

Karanteenin asettamisesta luovutaan kokonaan

Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Koronavilkun avauskoodien lähettämisestä luovutaan.

Pirkanmaalla on luovuttu eristyspäätöksistä 21.1.2022

On luovuttu tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta. Tartunnan saaneiden tulee eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. PCR-testiin ei tule hakeutua vain eristyspäätöksen saamista varten, koska näitä ei kunnista tehdä 21.1.2022 positiivisen PCR-testituloksen saaneille. Henkilö on poissa töistä sairausperusteisesti, suositus on 5 vrk oireiden alusta koronainfektiossa. 

Ohje: Jos olet oireinen, jää kotiin ja vältä kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointisi on hyvä, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronavirustestiin. Voit halutessasi tehdä koronakotitestin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan koronavirusoireisen henkilön tulee välttää oman talouden ulkopuolisiin henkilöihin kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. 

Toimintaohje kansalaisille

Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa töissään ja opiskeluissaan normaalisti. Mikäli hänellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivaa oireistoa, hänen tulee viipymättä omaehtoisesti eristäytyä kotiin. 

Oireettomankin altistuneen tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen, ja käyttää työ- tai opiskelupaikkakontakteissa maskia sekä noudattaa tarkasti käsihygieniaa. 

Koronapassi

THL:n tiedotteen mukaan nykyisenkaltaisessa epidemiatilanteessa koronapassin käytölle ei ole enää perusteita ja koronatodistuksen lukijasovelluksen ja koronapassin käyttö lopetetaan. Koronatodistuksen lukijasovellus ei ole enää ladattavissa 1.6.2022 jälkeen. EU:n koronatodistus säilyy matkustuskäytössä. Jos olet lähdössä ulkomaanmatkalle, tarkista, vaatiiko kohdemaa matkustajilta koronatodistusta.

Todistuksen annetusta koronarokotteesta saa tulostettua Omakannasta. Osoiterivillä näkyy lukon kuva. Älä kirjaudu sivustolle verkon hakukoneista. Kirjaudu Omakantaan omalla tunnistevälineelläsi kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omakannassa valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löydät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta. Tallenna koronatodistus omalle laitteellesi tai tulosta se. 

Julkisessa terveydenhuollossa ei oteta koronatestejä sellaisessa tilanteessa, jossa koronapassiin tarvitaan todistus alle 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta. 

Paperisen koronatodistuksen voi itse tulostaa Hämeenkyrön kirjastolla, Kyrönsarventie 16. Tulostuspiste on tarkoitettu henkilöille, jotka pääsevät kirjautumaan Omakantaan, mutta eivät pysty itse tallentamaan tai tulostamaan todistusta. Otathan mukaasi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen, joilla pääset kirjautumaan Omakantaan. Kirjaston aukioloajat löytyvät kunnan verkkosivuilta: Hämeenkyrön kirjaston aukioloajat 

Ikäihmiset ja riskiryhmiin kuuluvat

Kotihoito

Kotihoidon osalta jatkuu edelleen suositus välttää fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan (riskiryhmät). Kotihoito tekee yksilöllistä arviota palveluiden käytön tarpeesta.

Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut

 • Omaisten vierailut mahdollistetaan tarvittaessa sopimalla ne puhelimitse etukäteen.
 • Vierailijoiden on oltava terveitä ja oireettomia.
 • Vierailijoiden määrä rajataan 1-2 henkilöön kerrallaan.
 • Ennen vierailua on pestävä ja desinfioitava kädet.
 • Vierailu toteutetaan erillisessä tapaamistilassa tai asukkaan huoneessa.
 • Ulkoilu on aina hyvä vaihtoehto.
 • Läheinen ei turhaan liiku tai oleskele yksikön muissa tiloissa.
 • Vieraiden on pysyteltävä vähintään 2 metrin etäisyydellä asukkaista ja henkilökunnasta.
 • Asukkaaseen koskeminen on sallittua, jos asukas sen hyväksyy, kunhan kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen koskettamisen.
 • Läheinen käyttää tapaamisen ajan ammattilaistason (tyyppi II) kirurgista suu-nenäsuojusta ja huolehtii käsihygieniasta.
 • Toimintayksikön johtaja on viime kädessä vastuussa vierailujen turvallisesta toteuttamisesta. Vierailijoilta tämä edellyttää näiden ohjeiden noudattamista.
 • Videopuheluita ja kuvia hyödynnetään edelleen yhteydenpidossa.

Terveyskeskuksen osastot

Vierailut terveyskeskuksen osastoille ja dialyysiin on sallittu seuraavin ohjein 30.4.2021 alkaen. Ohjeistus vierailujen järjestämiseksi turvallisesti:

 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Yksiköiden henkilökunta ohjeistaa vierailijan turvalliseen vierailuun etukäteen puhelimitse tai vierailijan saapuessa osastolle.
 • Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suu-nenäsuojusta. Henkilökunta opastaa ja ohjaa tarvittaessa.
 • Vierailija pitää yli 2 metrin turvaväliä muihin potilaisiin ja henkilökuntaan.
 • Vierailujen toivotaan tapahtuvan potilashuoneissa, jotta vältetään turhaa liikkumista yleisissä tiloissa.
 • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai potilaskutsujärjestelmällä.

Jos osastolla on tartuntataudille altistumisen takia tartuntojen selvitys tai tartuntataudin aiheuttama epidemia, suositellaan, että potilaiden luona vieraillaan erikseen henkilökunnan kanssa asiasta sopien.

Koronatietoa muilla sivuilla