Kunnossapitoavustukset

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuonna 2021

Hämeenkyrön kunta myöntää vuosittain hoitoavustuksia järjestäytyneille yksityistierekisteriin merkityille tiekunnille kunnossapitoon sekä perusparantamiseen.

Yksityistielakia (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Laki muutti kuntien tehtäviä ja kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Kunta päättää yksityistielain mukaisesti myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista (kv 30.9.1996 § 29) ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §).

Kunnossapidon hoitoavustukset
Hoitoavustuksen myöntämisen ehdot:

1. Tielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity MML:n yksityistierekisteriin (linkki yksityistierekisteriin löytyy sivun alareunasta) (YksTl 84 §).
2. Tiekunnan tienpitovastuulla olevan tiestön ja tiekunnan tiedot on ilmoitettu Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad -järjestelmään) Linkki Digiroad-järjestelmään löytyy sivun alareunasta.
3. Tiekunnan yhteyshenkilöiden tiedot on ilmoitettu kunnalle ja ovat ajantasaiset (ml. puhelin ja sähköpostiyhteydet)
4. Avustusta myönnetään viimeiseen ympärivuotisesti asuttuun kiinteistöön asti ja avustettavan tieosuuden tulee olla vähintään 250 metriä.
5. Avustetulla tiellä tien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta (YksTl 85 §).
6. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti:

  • Kokoukset pidetään säännöllisesti
  • Tiekunnalla on toimielin, joko hoitokunta tai toimitsijamies
  • Toimielimen toimikausi on enintään 4 vuotta
  • Tiekunnalla on tili avustuksen maksamiselle, rahallista avustusta ei makseta henkilökohtaiselle tilille

7. Selvitys kunnossapidon menoista edelliseltä tilikaudelta.

Hakemusten käsittelyn yhteydessä tarkastamme tiekuntien yhteystietojen ajantasaisuuden maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä sekä Väyläviraston Digiroad- järjestelmästä. Tarkastelupäivä on 31.3.2021.

Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 4.2. – 5.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Hakemuslomake liitteineen toimitetaan Hämeenkyrön kuntaan, osoite Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö tai sähköpostitse toimistosihteeri Raija Vuoriselle.

Avustushakemus tulee täyttää huolellisesti ja merkitä tiekunnan tiedot ajan tasalle.      

Määräajan jälkeen toimitettuja ja puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Ota yhteyttä

toimistosihteeri

Raija Vuorinen

050 409 8920