Kyrönkatu 6 asemakaavamuutos

Kunta laatii asemakaavamuutoksen korttelin 14 tonteille 12 ja 13 ja tarvittavalle katualueelle (Kyrönkatu 6 ja Koulukatu 40-42). Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 15.4.-17.5.2021.