Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava

MRL 62 §:n perusteella ilmoitetaan, että kunnanhallitus 23.3.2020 § 45 on asettanut Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä internet-sivuille.

Lisätietoja antaa

kaavoitusarkkitehti

Helena Ylinen

050 310 0899