Päivitetyn kuntastrategian luonnos kommentoitavaksi

Nyt voit vielä vaikuttaa uuteen kuntastrategiaan!

Kunnanjohtaja Antero Alenius kertoo päivitetystä kuntastrategiasta

Luonnos nykyisen kuntastrategian päivittämiseksi julkaistaan nyt kommentoitavaksi. Lopulliseen muotoon se valmistuu tammikuun aikana, ja valtuuston päätöksentekoon se etenee helmikuussa. Ulkoasu tullaan myös valmistelemaan lopulliseen muotoon. 

Luonnoksessa kannattaa kiinnittää aluksi huomiota missioon ja visioon. Nykyiset kolme strategista päämäärää on nyt uudistettu. Alustavasti on määritelty niille joitakin avaintavoitteita ja tärkeimpiä toimenpiteitä. 

Kommentteja luonnoksesta kerätään useita kanavia hyödyntäen mutta niitä voi lähettää myös suoraan: antero.alenius@hameenkyro.fi. Aikaa kommentoinnille on 16.1.2023 saakka. 

Luottamushenkilöiden seminaari aiheesta pidetään 18.1.2023. Sen jälkeen valmistellaan ehdotus hallitukselle ja valtuustolle. 

Antero Alenius

Kunnanjohtaja