Neidonniityn asemakaava-alueen kunnallistekniset suunnitelmat nähtävillä