Maa-aineskuljetukset Hämeenkyröstä Haveriin lisäävät raskasta liikennettä alueella

Ylöjärven kaupunki osallistuu Haverin entisen kaivoksen rikastushiekka-alueen kunnostamiseen yhdessä VT3 Hämeenkyrönväylä -hankkeen osapuolten kanssa.

Kunnostaminen toteutetaan kuljettamalla Väyläviraston VT3 Hämeenkyrönväylä -hankkeessa syntyviä puhtaita ja kunnostamiseen soveltuvia maa-aineksia Hämeenkyröstä Ylöjärven kaupungin tarpeisiin Viljakkalan Haveriin.

Yhteistyö voidaan pitää ympäristötekona ja osoituksena ympäristöä säästävästä kiertotaloushankkeesta. Kuljettamalla ylijäämämaata Haverin rikastushiekka-alueelle vältytään läjitysalueiden muodostamiselta tienrakennushankkeen läheisyyteen. Samalla voidaan edistää ympäristölle vakavaa haittaa ja vaaraa aiheuttavan rikastushiekka-alueen kunnostamista. Yhteistyö mahdollistaa Häijääntien ympäristön kehittämisen Hämeenkyrön kunnan kaavoitustyöhön, sillä väylähankkeessa ei tarvita ylijäämämaan sijoitusalueita alkuperäisen tiesuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Osapuolina maa-ainesten kuljettamisessa ovat Ylöjärven kaupunki, Väylävirasto ja tiehankkeen urakoitsija Destia Oy. Lisäksi Hämeenkyrön kunta toimii yhteistyössä maa-ainesten kuljettamisen osapuolten kanssa.

Maa-ainesta kuljetetaan Hämeenkyröstä Haveriin noin 200 000 m3. Kuljetuksia ajetaan arviolta vuoden 2022 kevääseen saakka. Kuljetuksien on arvioitu alkavan aikaisintaan 15.3.2021.

Kuljetuksessa käytetään tavanomaisia puoliperävaunullisia kuorma-autoja. Kuljetusaika on pääasiassa maanantaista torstaihin klo 7-19 ja kuljetusten määrä voi vaihdella päivittäin. Kuljetukset kulkevat kolmea pääasiallista reittiä pitkin:

  1. Häijääntietä pitkin ja maanteiden 3002 ja 276 kautta
  2. Ristamäentietä pitkin ja maanteiden 13135, 3002 ja 276 kautta
  3. Kylmänojantietä pitkin ja maantien 13135, valtatien 3 ja maantien 276 kautta.

Reittikartta on tiedotteen liitteenä.
Pahoittelemme raskaan liikenteen lisääntymisestä aiheutuvaa haittaa. Kuljetukset noudattavat luonnollisesti nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä. Kuljetusten taloudellinen toteuttamismalli on laadittu osapuolten kesken siten, että se ei aiheuta kuljettajille painetta kiirehtimiseen.

Asiaan liittyvät tiedustelut ja palautteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tekninen.info@ylojarvi.fi
(aihekenttään maininta Kuljetukset Haveriin).