Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös, yhteislupa