Kuulutus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä, Kuutti Jukka