KUTSU SILTA-FOORUMI: HÄMEENKYRÖN ILMASTO-OHJELMA 8.8.2024 KLO 16-19

Hämeenkyrön kuntastrategian arvoja ovat vastuullisuus ja osallisuus. Kunnan yhtenä päämääränä on olla kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta. Haluamme tukea kestävän elämäntavan mukaisia valintoja ja vahvistaa Hämeenkyrön asemaa veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan
vehreänä helmenä.

Silta-Foorumi on jo perinteeksi muodostunut kunnan väline, jolla lisätään osallisuutta ja edistetään vuoropuhelua kuntalaisten, viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden välillä.

Elokuun Silta-Foorumissa kuullaan ja keskustellaan kunnan, asukkaiden ja yritysten mahdollisuuksista ilmastotekoihin. Hämeenkyrön kunta on jo pitkään tehnyt tavoitteellista ilmastotyötä ja kunta päivittää parhaillaan ilmasto-ohjelmaansa, joka on tarkoitus hyväksyä valtuustossa 7.10.

Tervetuloa osallistumaan keskusteluun ja vaikuttamaan ohjelman sisältöön sekä ottamaan kantaa kunnan päästövähennystoimenpide-esityksiin. Samalla kuulet konkreettisia keinoja, miten
kotitalouksien hiilijalanjälkeä voi pienentää.

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua etänä.

Tervetuloa!

Ohjelma

16.00 Kahvitarjoilu
16.30 Tilaisuus alkaa

  • Tervetulosanat/elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen
  • Kunnan ilmasto-ohjelmaluonnoksen esittely/Vera Järvenreuna, MDI
  • Yhteistä keskustelua: Mitä asukkaat odottavat kunnan ilmastotyöltä?
  • Asukkaiden rooli kunnan ilmastotyössä
  • Yhteistä keskustelua: Miten kukin voi pienentää oman arkensa ilmastovaikutusta?
  • Loppusanat/kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi

19.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuden keskustelua ohjaa MDI part of FCG:n asiantuntijat.

Lisätiedot/terveisin

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249