Kunnanvaltuuston 26.4.2021 päätöstiedote

18 § Luottamushenkilöiden eronpyynnöt, keskusvaalilautakunnan täydennysvaali

 • Myönsi Leila Rasille eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä
 • Valitsi uudeksi varajäseneksi Rasin tilalle Kaija Jokimäen
 • Myönsi Ari Vaskelaiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä
 • Valitsi uudeksi jäseneksi Vaskelaisen tilalle Heikki Karjalaisen.

19 § Luottamushenkilön pidättäminen luottamustoimesta

 • Totesi valtuutettu Jani Perkonmäen tehneen rikoksen,​ jonka laatu ja tekotapa osoittavat,​ että hän ei voi toimia luottamustehtävässä. 
 • Pidätti valtuutettu Jani Perkonmäen luottamustoimesta valtuuston toimikauden loppuun asti. 

20 § Valtuustoaloite 7/2020; kuntoportaat

 • Totesi hankkeen olevan vuoden 2021 investointiohjelmassa. Totesi aloitteen loppuunkäsitellyksi.

21 § Valtuustoaloite 11/2020; aloite valtuustoaloitteisiin jatkossa sisältyvästä rahoituksen määrittelystä

 • Hyväksyi äänestyksen jälkeen Kokoomuksen valtuustoryhmän muutosesityksen.  Hallintosääntöön ei tehdä muutosta valtuustoaloitteiden osalle.

22 § Valtuustoaloite 12/2020; valtuuston kokousten simultaanitulkkaus viittomakielelle

 • Hyväksyi pohjaesityksen kahden äänestyksen jälkeen.

23 § Rahaston lakkauttaminen, Aune ja Antti Kulmalan testamenttirahasto

 • Lakkautti Aune ja Antti Kulman testamenttirahaston

24 § Muutostalousarvio 1/2021

 • Hyväksyi muutostalousarvion

25 § Talouden tasapainotusohjelma 2021

 • Hyväksyi talouden tasapainotusohjelman