Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja valmisteluaineiston nähtävilläolo (MRA 30 §, MRL 62 §)

kuulutus

pdf