Ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutuksesta; Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohanke

Kuulutus

pdf