Heinijärven koulun oppilaat siirtyvät etäopetukseen

Sivistyslautakunnan päätökseen perustuen Heinijärven koulun 1.-6-luokkien oppilaat siirtyvät etäopetukseen ajalle 3.-10.9.2021.

1.-2.-luokkien oppilaille ei myöskään järjestetä aamu-/iltapäivätoimintaa kyseisellä ajalla.

Etäopetus ei koske esikoululaisia eikä esikoululaisten aamu/iltapäivätoimintaa, vaan ne toimivat normaalisti.

Etäopetuksessa olevat ovat oikeutettuja etäruokaan.

Koulu informoi liikennöitsijöitä kuljetusten keskeytyksestä 1.-6.-luokkien oppilaiden osalta.

Luokanopettajat informoivat etäopetuksen järjestelyistä tarkemmin oppilaitaan.