Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, kunnallisasiaa koskeva valitus