Hämeenkyrönväylän opasteviitoitusta muutetaan

Hämeenkyrönväylän opasteviitoitusta muutetaan

Hämeenkyrönväylä aukesi liikenteelle marraskuussa 2022. Opastusta ja viitoitusta hankkeelle on suunniteltu jo vuonna 2009, mistä johtuivat monet toteutuneet kylttien nimiratkaisut kunnassa. Palautekeskustelut ovat normaali käytäntö viranomaisten kesken aina tiehankkeiden osalta myös opastusten suhteen. Suunnitelmat kävivät toteen, kun väylä aukesi ja havainnot konkreettisessa maastossa herättivät ymmärrettävästi keskustelua kunnassa. Kunta keräsi tavoitteet yhteen ELYn ja Väyläviraston kanssa 20.2.2023 käydyn palaverin pohjaksi. Taustalla opasteiden sijainneissa on viitoitusohje. Sen ja neuvottelujen tuloksena mm. on, että

  • Hämeenkyrön opastusta ei tule jokaiseen liittymään, koska tienkäyttäjät ohjataan tiekartan kanssa kustakin tulosuunnasta edullisimmalle reitille ajan ja etäisyyden suhteen. Ohjeistuksella ei myöskään ohjata liikennettä palaamaan takaisinpäin, ns. takaperoisesti ja sen vuoksi Hanhijärvellä Vaasan suunnasta lukee vain Mahnala. Mahnala on kunnalle merkittävä matkailutiestatuksen omaava kohde ja siksi se on mukana.
  • Tampereen ja Vaasan suunnasta Tippavaaran eritasoliittymän alueella lisätään paikalliskohde Tippavaara ja teollisuus- /yritysalueen tunnus (F44) ja kohteen Hämeenkyrö yhteyteen tunnus keskustasta (F49). Sana ja viitoitus Keskustalle on perusteltua pitää osoituksena hallinnolliselle ja julkisen palvelurakenteen keskittymälle sekä nykyisessä kyltityksen nollapisteessä, mikä on kirkonseudun liikenneympyrän keskellä.
  • Heiskan eritasoliittymään lisätään kohde Hämeenkyrö molemmista suunnista ja Heiska poistetaan. Heiskan opaste on peruja vuodelta 2009, kun kunnassa on päätetty silloisen Uskelan opasteen tilalle laittaa nimenomaan Heiska.
  • Hanhijärven eritasoliittymään lisätään molemmista suunnista kohde Hanhijärvi ja teollisuus- /yritysalueen tunnus (F44). Kohteen Hämeenkyrö yhteyteen laitetaan tunnus keskustasta (F49).
  • Pappilanjoen ylittävän sillan kohdalle Hämeenkyrönväylälle sijoitetaan paikannimikyltti Pappilanjoki, vaikkakin kohdalla on meluvalli.
  • Taajamamerkkien paikannimikilpi muutetaan Kyröskosken osalta kohteeksi Kyröskoski ja täydennetään Hämeenkyrön taajaman paikannimikilvet kohteella Hämeenkyrö.

Palvelujen äärelle ohjaavat ruskeapohjaiset palvelukohdeopasteet ovat ELY:llä eri lupapalvelujen ratkaisuvallassa ja niihin palataan tuonnempana.


Kunta kiittää saaduista palautteista!

Lisätiedot

Ritva Asula-Myllynen

Elinympäristöjohtaja

p. 050 68 249

etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi