Hämeenkyrön ilmasto-ohjelmaa päivitetään

Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalveluissa on aloittanut 1.8. projektityöntekijänä hämeenkyröläinen filosofian lisensiaatti Tiina Kartano. Hänen tehtävänään on päivittää kunnan ilmasto-ohjelma 2020-2022, sillä edellisen ohjelman jälkeen on astunut voimaan uusi ilmastolaki, Suomen uusi hallitusohjelma on valmistunut ja kunnan strategia on päivitetty.

Valtuuston helmikuussa hyväksymän kuntastrategian yhtenä avaintavoitteena on toteuttaa ilmasto-ohjelmaa niin, että se vahvistaa Hämeenkyrön asemaa veto- ja pitovoimaisena Pirkanmaan vehreänä helmenä. Päämääränä on olla kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta.

Ohjelman päivitystyön tavoitteena on paitsi tukea kuntalaisten kestävän elämäntavan mukaisia valintoja ja tukea vihreän siirtymän luomia elinkeinoelämän mahdollisuuksia, niin myös kirkastaa erityisesti kunnan vastuulla olevien toimenpiteiden mahdollisuuksia toteuttaa osaltaan ilmastolain tavoitteita, joiden mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kunnanhallitus korvamerkitsi elinympäristöpalveluille vuoden 2023 talousarvioon ilmastotyöhön rahoitusta, josta suurin osa käytetään nyt käynnistyneen ilmasto-ohjelman päivitystyön kuluihin.

Projektin aikana tullaan osallistamaan kuntalaisia ja sidosryhmiä yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi.

Ohjelman päivitystyö kestää tammikuun 2024 loppuun ja Tiinan tavoittaa sähköpostilla tiina.kartano@hameenkyro.fi ja puhelimella 040-527 1364.

Lisätietoja

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249