Esitys sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden päivittämiseksi